การหารเศษส่วน

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

ชนิดของเศษส่วน 
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ 
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตำ 
การบวกลบเศษส่วน 
การคูณเศษส่วน 
การหารเศษส่วน 

 

     
     การหารจำนวนใดๆ  ด้วยเศษส่วน  ด้วยเศษส่วน  อาจคิดได้จากการนำจำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

           ตัวอย่างส่วนกลับ   เช่น    เป็นส่วนกลัีบของ

                                             เป็นส่วนกลับของ 5 หรือ


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ           นำตัวประกอบร่วมของ 4 และ 8 คือ 4 มาหาร 4 และ 8
                                             นำตัวประกอบร่วมของ 11 และ 33 คือ 11 มาหาร 11และ 33

                          

                          =   6

     ตอบ    ๖

 

 


ตัวอย่างที่ 2      

วิธีทำ                 นำตัวประกอบร่วมของ 2 และ 4 คือ 2 มาหาร 2 และ 4

                     

                     =   

     ตอบ    

 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.