การบวกลบทศนิยม

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

  

การบวกลบทศนิยม 
การคูณทศนิยม 
การหารทศนิยม 

                ในการบวกหรือลบทศนิียม  ใช้หลักการเช่นเดียวกับการบวกลบ  จำนวนเต็ม  แต่ก่อนจะนำไปบวกหรือลบกันนั้นต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันเสียก่อนจึงสามารถบวกลบกันได้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้
               

    การบวก         2.3+1.52                             การลบ             2.3 - 1.52                                       
           วิธีทำ                                                              วิธีทำ
                           2.3                                                                 2.30  
                                    +                                                                    -
                           
1.52                                                               1.52

                           3.82                                                               0.78

             ตอบ    3.82                                                      ตอบ   0.78

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.