การหารทศนิยม

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนห.ร.ม.และค.ร.นเศษส่วนทศนิยมแบบทดสอบหลังเรียน

 

การบวกลบทศนิยม 
การคูณทศนิยม 
การหารทศนิยม 

การหารทศนิยม   ต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มเสียก่อน  โดยการเลื่อนจุดทั้งของตัวตั้งและตัวหารไปเ่ท่ากัน  จนทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม  แล้วหารเหมือนการหารจำนวนเต็ม

          ตัวอย่าง    

                                           
14.9
                                  
                                         
16
                                           78
                                           64
                                           144
                                           144
                                              0

 

 

 

จัดทำโดย
ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  
โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ  หมู่ 2 ตำบลผักขะ  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว Tel. 037 - 268208
 Copyright (c) 2006
Ms.Orathai Sudbub. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.