ชีวิต:ความพอเพียง

 

 

      สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหา : เศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหานี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องขอข้อมูล และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แหล่งข้อมูลที่ได้มา คือ

     http://school.obec.go.th
     http://www.porpeang.org/ 
     http://www.doae.go.th

 

 

  christmas.gif

จัดทำโดย
นายไพฑูรย์ แสงสีดา โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
     copyright (c) 2006 Mr.Phaithoon Sangseeda. All ringhts reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.