การแบ่งพื้นที่

 

 

 

ภูมิคุ้มกัน 
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ 
การประยุกต์ใช้ 
การแบ่งพื้นที่ 

  การจัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ 30:30:30:10

 

การแบ่งพื้นที่ 30:30:30:10

 

 ขุดสระเก็บน้ำ 30%                ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชสวน พืชไร พืชผัก 30%

 

ปลูกข้าว 30%            ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 10%

 สิ่งสำคัญ ก็คือ ต้องประหยัด และอดทนครับ  สู้ สู้

 

 

จัดทำโดย
นายไพฑูรย์ แสงสีดา โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
     copyright (c) 2006 Mr.Phaithoon Sangseeda. All ringhts reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.