การปลูกพืชสมุนไพร

 

 

การปลูกพืชสมุนไพร 
การเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงไก่ 
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย

 

img1.gif   img2.gif

                                                                                 ตะไคร้                                                                        กระเพรา

 

จัดทำโดย
นายไพฑูรย์ แสงสีดา โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
     copyright (c) 2006 Mr.Phaithoon Sangseeda. All ringhts reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.