มหัศจรรย์  เลข 11

 bar_green_1.gif

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน11 กับ เลขสองหลัก11 กับ เลขสามหลัก11 กับ เลขสี่หลัก11 กับ เลขห้าหลัก11 กับ เลข>สองหลักแบบทดสอบหลังเรียน

 bar01_dot1x1_black.gif

 

   dancer_1.gif          national_costume_china.gif         national_costume_japan.gif

    สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป  เป็นสื่อการเรียนการสอน  เรื่อง  มหัศจรรย์ เลข 11  มีความสามารถบวกเลขคล่อง  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณการคูณเลข 11  กับเลขสองหลักขึ้นไป โดยใช้เทคนิคในการหาผลคูณที่รวดเร็วและถูกต้อง สื่อการสอนนี้สำเร็จลุล่วงได้ต้องขอขอบพระคุณ คุณสิริพัชร์ เจษฎา และคณะ. แบบเรียนคณิตศาสตร์  ป.6. และอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุลที่ให้ความรู้ในการจัดทำ สื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้โดยไม่ได้นำไปหาประโยชน์ใด ๆ

p_dendelion.gif   p_dendelion.gif    p_dendelion.gif          

จัดทำโดย
นางพัชรี  ปิยะทัศน์ศรี  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

 Copyright (c) 2006 Ms.Phatcharee Piyatassri. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.