ประเพณีบ้านหันทราย

 

 

             สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ีประเพณีหมู่บ้านหันทราย หมู่บ้านหันทรายเป็นหมู่บ้านที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะมีความเหมือน คล้ายคลึง หรือแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ตำบลหันทราย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นตำบลหนึ่ง ที่มีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องให้เป็นตำบลดีเด่นตำบลหนึ่งในจังหวัดสระแก้วแหล่งข้อมูลที่ได้มาคือ

anired02_next.gifเอกสารโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนตำบลหันทราย

bar_green.gif

จัดทำโดย
นางพรพี ดุจเฉลิม โรงเรียนบ้านหันทราย จังหวัดสระแก้ว
copyright (c) Ms.Pronrapee Dujchaloem. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.