ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ  5  ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด

 

 

          a_turtle.gifสวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายวิชา  งานช่างพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่  3  (ม. 1- 3)  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2  เรื่อง  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน  ความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง  ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  และรู้จักวิธีป้องกันใิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  เนื้อใน
เรื่องนี้มีดังนี้

          ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
          อันตรายจาการทำงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
          หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย  5  ส.
          การปฐมพยาบาล

                            อ้างอิงมาจาก  หนังสือ  งานช่าง  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่  3  ม. 1-3  ผู้เขียน  สุรพงษ์  ศรีวินิจ
                                               สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.