การปฐมพยาบาล

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
หลักการช่วยชีวิต 
ปฐมฯ -บาดแผล 
ปฐมฯ-สิ่งแปลกปลอมเข้าตา 
ปฐมฯ-ไฟฟ้าดูด 

 

 

                                                                                 การปฐมพยาบาล
        
เมื่อเกิดอุบัติเหตุุในขณะปฏิบัติงานจะต้องรีบทำการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บทันที  เช่น  ในกรณีถูกของมีคมบาดผู้ป่วยมักจะมีโลหิตไหล  ควรปฐมพยาบาลด้วยการห้ามเลือดก่อน  หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดบาดแผลและทำแผล  ถ้าเป็นแผลใหญ่  ลึก  โลหิตไหลออกมามาก  ควรนำส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลทันที

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.