ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีสากลดนตรีสากลวงดนตรีสากลการดูแลรักษาแบบทดสอบ

 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

 ชื่อ นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
การศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชา ดนตรีศึกษา (สากล) คณะคุรุศาสตร์
                 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
การทำงาน ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองติม
                               ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 087-139-2556

piano_1.gif

ball_1.gif 

จัดทำโดย
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหนองติม Copyright (C) 2006
Mr.Rattanachai. All right resevered