วงดนตรีสากล

 

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีสากลดนตรีสากลวงดนตรีสากลการดูแลรักษาแบบทดสอบ

 

 

วงสตริงคอมโบ 
วงโยธวาทิต 

 

 

 

 

 วงดนตรีสากล

        วงซิมโฟนี (Symphony  Orchestra)  เป็นวงดนตรีสากลขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสากล 4  กลุ่ม ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ได้แก่  กลุ่มเครื่องสาย  กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้  และเครื่องตีประกอบจังหวะ  วงดนตรีลักษณะนี้จะมีผู้อำนวยเพลงซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการบรรเลง  จะนั่งหรือยืนบรรเลงตามลักษณะของเครื่องดนตรี

 

การตีมาริมบา 

 

 

piano_21.gif 

ball_24.gif

จัดทำโดย
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหนองติม Copyright (C) 2006
Mr.Rattanachai. All right resevered