วงโยธวาทิต

 

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาเครื่องดนตรีสากลดนตรีสากลวงดนตรีสากลการดูแลรักษาแบบทดสอบ

 

 

 

 

 

 วงโยธวาทิต  (Military  Band)
 เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรี  3  ประเภทใหญ่  ๆ  คือ  เครื่องเป่าลมไม้  เครื่องเป่าทองเหลือง  และเครื่องประกอบจังหวะ   นิยมใช้เดินขบวนสวนสนาม และบรรเลงประกอบพิธีการต่าง ๆ  ตามโอกาส

วงโยธวาทิต

 

  

 

piano_14.gif 

ball_17.gif

จัดทำโดย
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์ โรงเรียนวัดหนองติม Copyright (C) 2006
Mr.Rattanachai. All right resevered