หาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ

 

Homeจัดทำโดยบทนิยามของเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนการบวกการลบเศษส่วนการคูณและการหารเศษส่วน

 

หาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ 
หาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 1 
การเปรียบเทียบเศษส่วน 2 

 

anipink06_next.gif การหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ

  anipink06_next.gifบทนิยาม  กำหนดเศษส่วน โดยที่ ถ้านำจำนวนเต็ม ที่ไม่เท่ากับศูนย์คูณทั้งตัวเศษ และตัวส่วน จะได้เศษส่วนที่เท่ากับ

  นั่นคือ

     ตัวอย่าง จงหาเศษส่วนที่เ่ท่ากับ อีกหนึ่งจำนวน

     วิธีทำ   

     ดังนั้น  

      

     3D_invitation01_whitebg.gif

 

จัดทำโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ เลไธสง โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Rattanaporn Lathaisong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.