ตัวอย่างการบวกเศษส่วน

 

Homeจัดทำโดยบทนิยามของเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนการบวกการลบเศษส่วนการคูณและการหารเศษส่วน

 

การบวกเศษส่วน 
ตัวอย่างการบวกเศษส่วน 
การลบเศษส่วน 
ตัวอย่างการลบเศษส่วน 

    smoking_new.gifตัวอย่าง จงหาผลบวก

      วิธีทำ ค.ร.น. ของ 3 กับ 4 คือ 12

                   

                   

             

      ตอบ    หรือ

     z_hot.gif

 

จัดทำโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ เลไธสง โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006 Ms.Rattanaporn Lathaisong.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.