ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนดาราศาสตร์ประเภทของอุปราคาระบบสุริยะดาวเคราะห์แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

img1.gif 

ชื่อ  นางสาวรุ่งอรุณ กันเหตุ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

berry01_red.gif 0870430703

  

 star01.gif

จัดทำโดย
นางสาวรุ่งอรุณ กันเหตุ โรงเรียนบ้านหนองปรือ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (c) 2006
Ms.Rungaroon Kunhed. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.