งานและพลังงาน

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

 

 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร  
เนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

 

 

 

จัดทำโดย
ครูสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.