พลังงานไฟฟ้า

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง 
พลังงานลม 
พลังงานจากมหาสมุทร 
พลังงานจากฟอสซิล 
พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานชีวมวล 

 

 

พลังงานไฟฟ้า

      พลังงานไฟฟ้านับว่าเป็นพลังงานที่สำคัญและมนุษย์นำมาใช้มากที่สุด นับแต่ ทอมัส แอลวา เอดิสัน ประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2422 แล้ว เทคโนโลยีด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นได้รอบตัวในทุกวันนี้ เครื่องใช้เหล่านี้ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปอื่น
      สิ่งที่นำพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม ก็คือ กระแสไฟฟ้า เราส่งกระแสไฟฟ้าไปยังที่ต่างๆได้โดยผ่านกระแสไฟฟ้าไปตามสายไฟฟ้าซึ่งทำด้วยสาร ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้   

nightview.gif

 


จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.