พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานศักย์ 
พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานเคมี 
[พลังงานศักย์โน้มถ่วง][พลังงานศักย์ยืดหยุ่น]

 พลังงานศักย์ยืดหยุ่นb_lark.gif

       คืิอ พลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงหรือวัตถุยืดหยุ่นอื่นๆ ขณะที่ยืดตัวออกจากตำแหน่งสมดุล

 roll.gif

               ในการออกแรงดึงสปริง เป็นระยะ  x  จะเกิดงานเกิดขึ้น ปริมาณงานที่เกิดขึ้นในการดึงสปริง จะเกิดพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

                                   ถ้ากำหนดให้ แทนด้วยพลังงานศักย์ยืดหยุ่น จะได้ตามสมการ

                                                              

                                  เมื่อ           เป็นค่าคงตัวของสปริง

ตัวอย่างการคำนวณ รถยนต์คนนั่ง 4 คน โดยนั่งข้างหน้า 2 คน และข้างหลัง 2 คน แต่ละคนมีมวล 80 กิโลกรัม สปริงที่โช้คอัพทั้ง 4 ตัวถูกกดลงเป็นระยะ 3 เซนติเมตร อยากทราบว่าค่าคงตัวของสปริงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงแต่ละตัวมีค่าเท่าไร

ิธีทำ

หาค่าคงตัวของสปริง
          จาก           และ     

                            

                           

                          

                             นิวตัน เมตร

 

หาค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง
       จาก   

         

                   จูล  

 

 

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.