พลังงานจลน์

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง 
พลังงานแสง 
พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ 
พลังงานจลน์ 

 

 พลังงานจลน
      วัตถุทุกชนิดที่เคลื่อนที่ได้ล้วนแต่มีพลังงานจลน์ วัตถุที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแสดงว่ามีพลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่น การขับรถยนต์ได้เร็วจะมีพลังงานจลน์มากนั้นเอง

snowboard_2.gif

      การหาค่าพลังงานจลน์ของนักเล่นสกีผู้นี้  จะหาได้จากสมการ ถ้าเขาเคลื่อนที่ ด้วยความเร็ว  v  และมีมวล  m  จะหาพลังงานจลน์อยู่ในรูป

 ตััวอย่างการคำนวณ รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเร่งให้มีความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พลังงานจลน์ของรถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลงเท่าใด

                          วิธีทำ                จากสูตร                 

                  พลังงานจลน์ก่อนการเปลี่ยน                       

                                                                                   จูล

                 พลังงานจลน์หลังงานเปลี่ยนแปลง               

                                                                                    จูล

 เพราะฉนั้นพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนเท่ากับ   พลังงานจลน์หลังการเปลี่ยน - พลังงานจลน์ก่อนการเปลี่ยน

                                                                                 =

                                                                                     จูล    

               พลังงงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลง                 จูล                              ตอบ

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.