วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
วงปี่พาทย์เครื่องห้า 
วงปี่พาทย์นางหงส์ 
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 
ระนาดเอกในวงมโหรี 

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
          คือวงปี่พาทย์ผสมชนิดหนึ่ง มีต้นเค้าสืบเนื่องมาจาก การแสดงละครดึกดำบรรพ์ซึ่ง เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ร่วมกันปรับปรุงขึ้นโดย อาศัยแนวอุปรากร (Opera) ของตะวันตกเข้าประกอบ
ละครนี้ได้ชื่อตามโรงละครซึ่งเจ้า พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ตั้งชื่อว่า โรงละครดึกดำบรรพ์ ละครก็เรียกว่า ละครดึกดำบรรพ์ ด้วย วงปี่พาทย์ที่
ใช้ประกอบการแสดงละครนี้จึงมีชื่อว่า "ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์" ประกอบ ไปด้วยเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลประสมเข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับ
การแสดงละคร ดึกดำบรรพ์ดังนี้

           - ระนาดเอก (ใช้ไม้นวม) 1 ราง
           - ตะโพน 1 ใบ
           - ระนาดทุ้ม 1 ราง
           - กลองตะโพน 1 คู่
           - ระนาดทุ้มเหล็ก 1 ราง
           - ฉิ่ง 1 คู่
           - ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
           - ซออู้ 1 คัน
           - ฆ้องหุ่ย 7 ใบ
           - ขลุ่ยอู้ 1 เลา
           - ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
           วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นี้นอกจากจะมีการประสมวงในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไป จากลักษณะของวงปี่พาทย์ทั่วไปแล้วยังได้เปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งของการวางเครื่องดนตรี อีกด้วยกล่าวคือ ตั้งระนาดเอกไว้ตรงกลางวง ระนาดทุ้มอยู่ขวา ระนาดทุ้มเหล็ก อยู่ซ้าย ฆ้องวงใหญ่อยู่หลัง
ระนาดเอก

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

วงปี่พาทย์ไม้นวม
          คือวงปี่พาทย์ที่ระนาดเอก ใช้ไม้นวมตีแทนไม้แข็ง เวลาบรรเลงจะได้ยินเสียง นุ่มนวลและ เพิ่มซออู้ 1 คัน รวมทั้งใช้ ขลุ่ยเพียงออ
บรรเลงแทนปี่ บางโอกาสอาจจะใช้ กลองแขก
1 คู่ ตีเป็นเครื่องกำกับจังหวะ

ซออู้

วงปี่พาทย์เสภา
          เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนำมาบรรเลงร่วมกับ การเล่นเสภา ใช้กลองสองหน้าทำจังหวะหน้าทับ แทน
ตะโพนและกลองทัด

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com