ห้องเรียนภาษาไทย

 

 

Webmaster Talk   
      สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยครับ ส่วนเนื้อหาก็จะคลอบคลุมทั้งช่วงชั้นที่ 1-2 และผู้ที่สนใจทั่วไปครับ ผมพยายามสรุปเนื้อหาให้มันง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำ
       เว็บนี้สำเร็จได้เพราะได้ได้รับความรู้จากอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เจ้าของ
www.thaigoogview.com
       
นวัตกรรมชิ้นนี้ขอมอบให้กับการศึกษาของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยทุกคน ที่จะก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.