อักษรกลาง 9 ตัว

 

 

อักษรกลาง 9 ตัว 
อักษรสูง 11 ตัว 
ต่ำคู่กับอักษรสูง 
อักษรต่ำไร้คู่ 


อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลาง  มีทั้งหมด 9 ตัว

 น้อง ๆ คงจะเคยได้ยินเรื่องเล่าต่อกันมานะครับ ว่า "ไก่จิกเด็กตาย  เด็กตายบนปากโอ่ง"

      วิธีจำง่าย ๆ ครับ

ไก่

จิก

เด็ก

ตาย

เด็ก

ตาย

บน

ปาก

โอ่ง

  การผันวรรณยุกต์กับอักษรกลาง ผันได้ครบ 5 เสียง ใช้วรรณยุกต์ได้ 4 รูป ดังนี้ครับ

 

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.