อักษรสูง 11 ตัว

 

 

อักษรกลาง 9 ตัว 
อักษรสูง 11 ตัว 
ต่ำคู่กับอักษรสูง 
อักษรต่ำไร้คู่ 


อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง มีทั้งหมด 11 ตัว

      วิธีจำง่าย ๆ ครับ

ผี

ฝาก

ถุง

ขาว

สาร

ให้

ฉัน

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.