อักษรนำ

 

 

ตัวอย่างอักษรนำ 

 

   

อักษรนำ คืออะไร?
           
อักษรนำ คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคำ จะอ่านออกเสียง อะ กิ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสม และอ่านออเสียงวรรณยุกตืตามพยัญชนะตัวแรก

  เช่น

  ขยับ

  ขะ -

  หยับ

   

  จมูก

  จะ -

  หมูก

  ฉลาม

  ฉะ -

  หลาม

  ตลาด

  ตะ -

  หลาด

  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก

 

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.