รูปสระ

 

รูปสระ 
เสียงสระ 

 

       
        
       รูปสระมี  21  รูป  และมีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้

รูปสระ ชื่อ รูปสระ ชื่อ
1.ะ วิสรรชนีย์ 12.ใ ไม้ม้วน
2.อั ไม้หันอากาศ 13.ไ ไม้มลาย
3.อ็ ไม้ไต่คู้ 14.โ ไม้โอ
4.า ลากข้าง 15.อ ตัว ออ
5.อิ พินทุ์อิ 16.ย ตัว ยอ
6.' ฝนทอง 17.ว ตัว วอ
7.อํ นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง 18.ฤ ตัว รึ
8." ฟันหนู 18.ฤๅ ตัว รือ
9.อุ ตีนเหยียด 20.ฦ ตัว ลึ
10.อู ตีนคู้ 21.ฦๅ ตัวลือ
11.เ ไม้หน้า    

 

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.