คอมพิวเตอร์

 

 

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนชุดการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเวิล์ด ( Microsoft Word ) ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้โปรแกรมนี้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไม่มากก็น้อยครับ

3d_thankyou01_darkbg.gif 

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.