ตัวอักษรศิลป

 

ball_3.gif

 

แทรกรูปภาพ 
รูปภาพจากที่อื่น 
ตัวอักษรศิลป 
การสร้างตัวอักษร 

 

  

 การสร้างตัวอักษรศิลป์และแผนผัง

การตกแต่งเอกสารอีกรูปแบบได้แก่การใช้งานตัวอักษรศิลป์ ซึ่งจะเป็นการสร้างตัวอักษรที่มีลักษณะที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถ ที่จะสร้างตัวอักษรแบบสองมิติ และสามมิติได้

ก่อนอื่นต้องทำการเรียกชุดเครื่องมือในการสร้างตัวอักษรศิลป์มาใช้งานก่อน โดยมีขั้นตอนในการสร้างได้ดังนี้

คลิกเมนู มุมมอง > แถบเครื่องมือ > รูปวาด

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.