เผยเคล็ดลับการทำบุญ

Homeเรื่องของคนสวยๆพระพุทธเจ้าการทำบุญ 10 วิธีหลักเกณฑ์การทำบุญวันสำคัญในการทำบุญ( 1 )

 

 

   

           สวัสดีจ้า เรามาดูการทำบุญในศาสนาพุทธของเราซิว่ามีกี่วิธี และมีอะไรกันบ้าง เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ชึ่งข้อมูลส่ววนใหญ่มาจากแหล่งเว็บไซต์ หนังสือ หรือรับฟังจากผู้รู้ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นอย่างสูงในการจัดทำครั้งนี้

ครูธนิดา  ขันตีและครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ. ศ. 2550

 จัดทำโดยครูธนิดา ขันตี และ ครูกมลรัตน์ สุวรรณโสภา โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Thanida kuntee and Mis.Kamonrat suvansopa  All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com