ประเภทของดอก1

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

ประเภทของดอก1 
ประเภทของดอก2 
แบบทดสอบ 

 

 lily_02.jpgดอกสมบูรณ์เพศ         lily_02.jpg

      ดอกสมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบ ครบทั้ง 4 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย กลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรตัวผู้  เกสรตััวเมีีย  รวมกันเราจึงเรียกว่า  ดอกสมบูรณ์เพศ และในเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย ก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้

       1.1 เกสรตัวผู้   ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ 3  ส่วนคือ ก้านเกสรตัวผู้ อับเรณู และละอองเรณู

       1.2 เกสรตัวเมีย   ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ 4 ส่วน คือ ยอดเกสรตัวเมีย ก้านเกสรตัวเมีย รังไข่ และไข่อ่อน

 email_letter_whitebg.gif

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com