ประเภทของดอก2

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

ประเภทของดอก1 
ประเภทของดอก2 
แบบทดสอบ 

 

       

          สวยหรือเปล่าจ๊ะที่รัก  

ดอกไม่สมบูรณ์เพศ

    ดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีองค์ประกอบไม่ครบส่วนอาจจะมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเพียงส่วนเดียว เช่น อาจจะมีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือมีเฉพาะเกสรตัวเมีย หรือ มีเฉพาะเกสรตัวผู้กับกลีบดอก หรือมีเฉพาะเกสรตัวเมียกับกลีบดอกอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศ 

สรุป : 1. ดอกที่มีเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย ในดอกเดียวกัน เรียกว่า "ดอกสมบูรณ์เพศ"
         2. ดอกที่มีเกสรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า "ดอกไม่สมบูรณ์เพศ"

 

 

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com