ปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

แสงแดด 
ธาตุอาหาร 
วิธีการใส่ปุ๋ย 
แบบทดสอบ 

 

  น้ำจะน้ำ น้ำ น้ำจะน้ำ

            น้ำ เป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช  พืชต้องการน้ำเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เป็นตัวทำละลายแร่ธาตุ   ปุ๋ย หรือธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เราใส่ให้กับพืช พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ ถ้าไม่มีน้ำ เพราะพืชไม่มีปากเหมือนสัตว์  

แต่จะใช้วิธีการดูดซึม (Osmosys) ผ่านรูเล็ก ๆ บริเวณรากขนอ่อน

2. ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   น้ำเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง หรือกระบวนการปรุงอาหารของพืช

3. ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในต้นพืช   การคายน้ำของพืชจะช่วยให้อุณหภูมิภายในต้นพืชลดลง ทำให้ไม่เหี่ยว  พืชจะคายน้ำออกทางรูใบการให้น้ำแก่พืช    ต้องดูชนิดของพืชที่ปลูกว่าต้องการน้ำมาก หรือน้อยแค่ไหน  การรดน้ำให้กับพืช ควรรด เวลาเช้า หรือเวลาเย็น ไม่ควรรดตอนเที่ยง

 

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com