ธาตุอาหาร

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

แสงแดด 
ธาตุอาหาร 
วิธีการใส่ปุ๋ย 
แบบทดสอบ 

 

  ปุ๋ย

          พืชต้องการอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ต้องการน้ำ แสงแดด แร่ธาตุต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาหาร แร่ธาตุ  ที่จำเป็นต่อพืชมีหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แร่ธาตุอาหารต่างๆ เหล่านี้ พืชได้มาจากหลายทาง ที่สำคัญคือได้จากปุ๋ย ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช เพื่อใช้บำรุงลำต้นให้เจริญเติบโต และมีดอก มีผล ธาตุอาหารที่สำคัญ ได้แก่

                 1) ธาตุไนโตรเจน ช่วยสร้างความเจริญเติบโตของผล และช่วยให้ใบหรือส่วนที่ยังอ่อนของพืชมีสีเขียว

                 2) ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยสร้างความเจริญของดอก และเมล็ด ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง ช่วยให้รากเจริญเติบโตได้เร็ว ทำให้ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย ทำให้พืชดูดธาตุไนโตรเจนได้ดียิ่งขึ้น

                 3) ธาตุโพแทสเซียม ช่วยเสริมสร้างเปลือก และลำต้นให้แข็งแรง ช่วยในการสร้างแป้ง และน้ำตาล ช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้นสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน พืชได้รับในรูปของก๊าซไฮโดรเจน จะได้รับจากน้ำ ซึ่งพืชจะนำมาสังเคราะห์แสงให้เกิดผลิตผลเป็นแป้ง

 ประเภทของปุ๋ย

ปุ๋ยที่เราใช้บำรุงดินสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ

 1. ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย รวมทั้งมูลสัตว์ด้วย ปุ๋ยอินทรีย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

                1.1 ปุ๋ยคอก ได้จากมูลสัตว์ต่างๆ เช่น มูลหมู มูลไก่ มูลวัว เป็นต้น

                1.2 ปุ๋ยหมัก ได้จากการนำส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เปลือกถั่ว ซังข้าวโพด ผักตบชวา เมื่อนำมากองหมักไว้จนเน่าเปื่อยก็จะได้เป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น

                1.3 ปุ๋ยพืชสด ส่วนใหญ่ได้จากพืชตระกูลถั่ว ใช้วิธีไถกลบต้นพืชที่ปลูกไว้ลงดิน แล้วปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังเองตามธรรมชาติ

2. ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้มาก ได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม การใส่ปุ๋ยเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช  

  เย้เย้เรามีอาหารแล้วเย้เรามีอาหารแล้วเย้เรามีอาหารแล้วเย้เรามีอาหารแล้วเย้เรามีอาหารแล้ว

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com