วิธีการใส่ปุ๋ย

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

แสงแดด 
ธาตุอาหาร 
วิธีการใส่ปุ๋ย 
แบบทดสอบ 

 

    การใส่ปุ๋ยมีวิธีการ  ดังนี้ ลองอ่านดูหน่อยนะ

        การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ที่ธาตุอาหารน้อยจึงต้องใส่ปริมาณมาก การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ทุกครั้งที่ปลูกพืช  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ติดต่อกันทำให้ดินมีธาตุอาหารมาก เหมาะแก่การเจริญ เติบโตของพืช แม้ใส่มากเกินไปก็ไม่มีอันตรายต่อพืช

        การใส่ปุ๋ยเคมี มีหลายวิธี เช่น การหว่านปุ๋ยไปทั่วๆ การโรยเป็นแถบ การโรยข้างข้างๆ หรืออาจใส่ปุ๋ยพร้อมกับการรดน้ำโดยพ่นตามใบพืช

        การใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์ควรใส่ในระยะเวลาที่พืชต้องการธาตุอาหารซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการแตกต่าง กันไป การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง และประหยัดค่าใช้จ่าย คือ ใส่เฉพาะในดินที่ขาดแคลนอาหารของพืช

        การใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดินเป็นกรด ถ้าใส่มากเกินไปอาจทำให้พืชตายได้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช จะทำให้ดินร่วนซุย ไม่เป็นกรดมากเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว

งงหรือเปล่าจะเด็กๆอ่านแล้วเข้าใจไหมคะ

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com