แบบทดสอบ

 

Homeฉาวฉวยระบบรากลำต้นใบดอกปัจจัยที่ทำให้พืชเติบโต

 

แสงแดด 
ธาตุอาหาร 
วิธีการใส่ปุ๋ย 
แบบทดสอบ 

 

ตรว่จดูดี ๆนะ แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น

1. ปุ๋ย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 ก. 2 ประเภท

 ข. 3 ประเภท

 ค. 4 ประเภท

 ง.  5 ประเภท

2. มูลค้างคาว  จัดเป็นปุ๋ยประเภทใด

 ก.  ปุ๋ยหมัก

 ข. ปุ๋ยอินทรีย์

 ค.  ปุ๋ยเคมี

 ง.  ปุ๋ยพืชสด

3. พืชต้นหนึ่งแคระเกร็น ใบเล็กกว่าปกติ มีสีเหลือง และเหี่ยวเฉา น่าจะมีสาเหตุมาจากข้อใด

 ก.  ขาดปุ๋ย

 ข.  ขาดอากาศ

 ค.  ขาดแสงแดด

 ง.  ขาดน้ำ

4. ธาตุอาหารหลัก  ที่พืชต้องการมากคือข้อใด

 ก.  ไนโตรเจน

 ข.  ฟอสฟอรัส

 ค.  โปแตสเซียม

 ง.  ถูกทุกข้อ

5. ปุ๋ยชนิดใด เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็วที่สุด

 ก.  ปุุ๋ยคอก

 ข.  ปุ๋ยหมัก

 ค.  ปุุ๋ยพืชสด

 ง.  ปุ๋ยเคมี

เฉลย 1. ข  2.ข  3. ก   4.ง  5.ง

จัดทำโดยครูวัชรี ประการะโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Miss.Watcharee Prakarapho. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com