ความหมายของการรำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

 

 

 

กำเนิดนาฏศิลป์ไทย 
ความหมายของการรำ 
ระบำไทย 
วิพิธทัศนาคืออะไร 

 ความหมายของการรำ

       mailbox_red.gif   รำ  หมายถึง  การแสดงการเคลื่อนไหวคนเดียวหรือหลายคน (  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  )
รำ  คือ  ศิลปะของการรำเดี่ยว  รำคู่  จะประกอบเพลงรำอาวุธ  รำทำบท  (  อาภรณ์ มนตรีศาสตร์และจาตุรงค์  มนตรีศาสตร์  ) 2517 ;74
รำ คือ  การแสดงท่าทางลีลาของผู้รำ  โดยใชืมือและแขนเป็นหลัก  (  วิมลศรี  อุปรมัย  )

ดังนั้น  รำ  คือ  การแสดงที่ใช้เพียงคนเดียว  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  รำเดี่ยว  ถ้าใช้ผู้แสดง  2  คน  เรียกว่า  รำคู่  ใช้ลีลาท่ารำประกอบจังหวะดนตรีและเพลงร้อง

 dancer.gif

จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.