วิพิธทัศนาคืออะไร

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

กำเนิดนาฏศิลป์ไทย 
ความหมายของการรำ 
ระบำไทย 
วิพิธทัศนาคืออะไร 

 

  การจัดการแสดงวิพิธทัศนา

วิพิธ  แปลว่า  หลายๆอย่าง  ทัศนา  แปลว่า  ดู  หมายถึง  การแสดงหลายๆอย่าง
วัตถุประสงค์ของการจัดวิพิธทัศนา  เป็นการแสดงจัดการแสดงชุดสั้นๆ  ที่ต่อเนื่องกัน  เื่พื่อวัตถุประสงค์ ด ังนี้
1.  เพื่อให้มีการแสดงหลายๆชุดที่เหมาะกับเวลา
2.  เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ
3.เพื่อให้ผู้ดู ดูชุดการแสดงของนาฏศิลป์ไทยหลายๆชุด
เช่น  ก่อนจะมีการแสดงโขน  เราอาจจะมีชุดรำอวยพรบ้าง  ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาบ้างและมีโขนต่อเลย

 

จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.