ละครใน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

 

ละครใน 
ละครร้อง 
ละครพูด 
ละครเสภา 

 

ละครใน

 เป็นละครที่เกิดในพระราชฐาน  ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน มุ่งลีลาท่ารำเป็นสำคัญ หญิงที่แสดงล้วนมาจากนางในทั้งสิ้น ท่ารำและบทร้องสละสลวยและสวยงาม การแสดงละครในเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู  แล้วบรรเลงเพลงโหมโรง  จากนั้นจะเป็นการแสดงที่ชุดจับระบำสั้นๆ เรียกว่ารำเบิกโรง  ไม่นิยมเล่นตลก  ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า  และมีคำว่า ใน เช่น เพลงช้าปี่ใน  สถานที่แสดงจัดแสดงที่กรมศิลปากรที่โรงละครแห่งชาติ  การแต่งกายแต่งเครื่องต้นของกษัตริย์  เรื่องที่แสดงมีเพียง 3 เรื่อง คือ อิเหนา  อุณรุท  รามเกียรติ์

 

 

จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.