ละครพูด

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

 

ละครใน 
ละครร้อง 
ละครพูด 
ละครเสภา 
  •  
  • lip01.gif 
  •  ละครพูด  เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ละครพูดแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
    -  ละครพูดล้วนๆ  คือ  ในบทมีการพูดอย่างเดียวไม่มีการขับร้อง
    -  ละครพูดสลับลำ  การแสดงละครพูดที่ดำเนินเรื่องด้วยบทเจรจาสลับกับการขับร้อง  
  • การแต่งกายจะแต่งกายสมจริงตามท้องเรื่อง
  • ใช้ดนตรีสากลประกอบ  เพื่อให้เร้าใจผู้ชมและรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ
  • เรื่องที่แสดง  คือ  เวนิชวานิช  มัทนะพาธา  หัวใจนักรบ คดีสำคัญ  เป็นต้น

 

 

จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.