ละครเสภา

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะของนาฏศิลป์ไทยโขนกลางแปลงหนังใหญ่จ้าละครนอกไม่ใช่ละครใน

 

 

ละครใน 
ละครร้อง 
ละครพูด 
ละครเสภา 

  

 

ละครเสภา  คือละครที่ดำเนินเรื่องด้วยการขับเสภา  เสภามาจากการเล่านิทานมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เมืื่อการเล่านิทานแพร่หลายขึ้น จึงเกิดการแข่งขันขึ้นผู้เล่าจึงคิดแต่งเป็นกลอนใส่ทำนองและมีดนตรี  คือ กรับ
  วิธีแสดง  ละครเสภายึดถือแบบแผนมาจากละครพันทาง  การแสดงดำเนินเรื่องด้วยการขับเสภา  เพลงร้องและเจรจา แต่เดิมตัวละครร้องและขับเสภาเอง  ปัจจุบันใช้ต้นเสียงลูกคู่ร้องส่ง  มีผู้ขับเสภาแทนผู้แสดงตลอดเรื่อง  ดนตรีใช้วงปี่พาทย์ประดอบ  และใช้กรับประกอบการขับเสภา  การแต่งกายแต่งกาายตามเชื้อชาติที่เล่น  เปลี่ยนฉากตามท้องเรื่อง  
ละครเสภาที่นิยมแสดง มี2 เรื่อง คือ เรื่องขุนช้างขุนแผน  ไกรทอง  เป็นต้น

 

 a_cat_fly.gif

 

จัดทำโดย
คุณครูวลัยลักษณ์  รูปสม   โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
COPYright ( c ) 2006  
Ms.Walailuk  Roopsom.  All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.