หินอัคนี

 

ผู้จัดทำหินหินอัคนีหินตะกอนหินแปรประโยชน์ของหิน

 

หินแกรนิต 
หินบะซอลต์ 
หินพัมมิช 
หินออบซิเดียน 

 

1. หินอัคนี (Igneous rocks)

หินที่เกิดจากการหลอมเหลวภายในโลก และไหลออกมาตามรอยแยกของเปลือกโลก เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด ซึ่งต่อมาเย็นตัวลงกลายเป็นก้อนแข็ง เรียกว่า หินอัคนีขณะที่หลอมเหลวอยู่ภายใต้เปลือกโลก เรียกว่า แมกมาแต่เมื่อไหลออกมาตามรอยร้าว เรียกว่า ลาวา

 

 

 

จัดทำโดยครูวันชนะ ครุณรัมย์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Wanchana Kharunram. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com