หินออบซิเดียน

 

ผู้จัดทำหินหินอัคนีหินตะกอนหินแปรประโยชน์ของหิน

 

หินแกรนิต 
หินบะซอลต์ 
หินพัมมิช 
หินออบซิเดียน 

 หินออบซิเดียน (Obsedian)

เนื้อหินมีลักษณะแก้ว มีสีดำ และมีผิวเรียบเป็นมัน

 

 

 

จัดทำโดยครูวันชนะ ครุณรัมย์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Wanchana Kharunram. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com