หินแปร

 

ผู้จัดทำหินหินอัคนีหินตะกอนหินแปรประโยชน์ของหิน

 

หินชนวน 
หินอ่อน 
หินไนส์ 
หินควอร์ตไซต์ 

 

 3. หินแปร (Metamorphic rocks)

หินแปรเป็นหินเนื้อแข็ง มีต้นกำเนิดมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เมื่อหินอัคนีหรือหินตะกอนได้รับอิทธิพลของความดันและอุณหภูมิที่สูงมากลึกลงไปใต้ผิวโลก องค์ประกอบดั้งเดิมของหินเหล่านี้จะถูกหลอมผสมเข้าด้วยกันใหม่และถูกอัดหรือพับเป็นชั้นๆ แล้วเกิดการตกผลึกกลายเป็นหินชนิดใหม่เรียกว่าหินแปร

 

จัดทำโดยครูวันชนะ ครุณรัมย์ู โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Wanchana Kharunram. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com