หินชนวน

 

ผู้จัดทำหินหินอัคนีหินตะกอนหินแปรประโยชน์ของหิน

 

หินชนวน 
หินอ่อน 
หินไนส์ 
หินควอร์ตไซต์ 

 ินชนวน (Slate)

เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดาน เนื้อละเอียด ผิวเรียบ เป็นมัน เรียงกันเป็นแผ่นบางๆ แข็งกว่าหินดินดาน ใช้ทำกระดาษชนวน ทำแผ่นอิฐปูทางเดิน

 

 

จัดทำโดยครูวันชนะ ครุณรัมย์ โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Wanchana Kharunram. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com