จำนวนเต็ม

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประเภทจำนวนเต็มการเปรียบเทียบการบวกหลักเกณฑ์การบวกจำนวนตรงข้ามการลบสอบหลังเรียน

 

 

 

     b_parrot_green.gif

คำนำ

              สื่อมัลติมีเดียสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูปเว็ปเพ็จ  ที่สำนักเทคโนโลยี่เพื่อการศึกษาจัดทำขึ้นที่โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใด ๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารและหนังสือจากที่ต่าง ๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเองและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่
สำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม
Copyright @ 2004  Mr.Anek  Ratpiyapaporn. All rights reserved..

 

 

จัดทำโดย  ครูจันทร์สุดา   จันทร์นนท์
      โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
Copyright (c) 2004  MRs.Chansuda. Channont. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.