การบวกการลบ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประเภทจำนวนเต็มการเปรียบเทียบการบวกหลักเกณฑ์การบวกจำนวนตรงข้ามการลบสอบหลังเรียน

 

การบวกการลบ 
ใบความรู้ที่ 1 
ใบงานที่ 3 
เต็มบวกบวกเต็มลบ 

 

   การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก เช่น  2+3  =  5
      เริ่มต้นที่  0  นับไปทางขวาของเส้นจำนวน   2   เมื่อบวกด้วย  3  ให้นับเพิ่มไปทางขวก  2  หน่วย ซึ่งจะไปสิ้นสุด ที่  5   

  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ  เช่น  (-3 )+ ( -2 )
     เริ่มต้นที่  0  นับไปทางซ้ายถึง - 3  เมื่อบวกด้วย - 2  ให้นับลดไปทางซ้าย 2  หน่วยซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ - 5  เป็นผลบวกของ - 3  กับ - 2
     พิจารณาการหาผลบวก ( -3 ) + ( -2 )  โดยใช้ค่าสัมบูรณ์ดังนี้
           ค่าสัมบูรณ์ของ - 3  เท่ากับ  3
           ค่าสัมบูรณ์ของ - 2  เท่ากับ  2
     จะเห็นว่าถ้านำค่าสัมบูรณ์ของ - 3  บวกด้วยค่าสัมบูรณ์ของ -2  แล้วคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ    - 5  เช่นเดียวกับการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน

  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  1.  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
  2.  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ  ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

จัดทำโดย  ครูจันทร์สุดา   จันทร์นนท์
      โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
Copyright (c) 2004  MRs.Chansuda. Channont. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.