1

 

การปลูกผักกระเฉด

 

Homeประวัติผู้จัดทำการเตรียมการเพาะปลูกการดูแลบำรุงรักษาการเก็บยอดขายอาหารแบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

 

สาระการะการเรียนร ู้เรื่อง  การปลูกผักกระเฉด   ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

      ผักกระเฉดเป็นผักพื้นบ้านตำบลหนองปรือ  อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งประชาชนชาวตำบลหนองปรือส่วนใหญ่ยึดอาชีพการปลูกผักกระเฉดเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เป็นอย่างมากรองลงมาจากทำบ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณ

      การใช้แหล่งเรียนรู้  ในตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ    เรื่อง  การปลูกผักกระเฉด  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้บ่อผักกระเฉดในตำบลหนองปรือที่เอื้อเฟื้อขอ้มูลความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปรือ  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนที่สนใจ     

 

ผู้จัดทำ

ครูอำมรา  สุขมีทรัพย์

 

จัดทำโดยครูอำมรา  สุขมีทรัพย์

โรงเรียนวัดหนองปรือ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

Copyright(c) 2006 Miss.aumara Sukmesap. All right  reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.