การเตรียมการเพาะปลูก

 

Homeประวัติผู้จัดทำการเตรียมการเพาะปลูกการดูแลบำรุงรักษาการเก็บยอดขายอาหารแบบทดสอบ ชุดที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นตอนที่ 3 

 

 

การเตรียม  พื้นที่ที่จะปลูก ผักกระเฉดเริ่มจากการหาพื้นที่ที่มีคันดินกั้นน้ำได้ สูงประมาณ 1 เมตร และเตรียมพันธ์ผักที่จะปลูก คัดเลือกพันธ์ที่อวบใหญ่  มีปล้องยาว และไม่มีโรค ใบเหลือง  ใบหยิก  

     

จัดทำโดยครูอำมรา  สุขมีทรัพย์

โรงเรียนวัดหนองปรือ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

Copyright(c) 2006 Miss.aumara Sukmesap. All right  reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.