งานบริการท่องเที่ยว

   ...

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทธรรมชาติประเภทการท่องเที่ยวความหมายการทอ่งเที่ยวคุณสมบัติมัคคุเทศก์แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

welcome_spider.gif

วัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติความเป็นของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา งานบริการท่องเที่ยว ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเพิ่ม ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

จัดทำโดย

ครูเบญจมาส  อุทกศิริ

ครู คศ.2

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

 

mushroom.gif

จัดทำโดยครูเบญจมาส อุทกศิริ
 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) Mrs.Benjamas Utoksiri.All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.