อ่านเรื่องเฟื่องปัญญา

 

Homeผู้จัดทำวันเข้าพรรษาฝึกทักษะจากการอ่านวันเข้าพรรษาการวิเคราะห์โครงสร้างของคำศัพท์ตัวอย่าง prefixแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 enter.gifยินดีต้อนรับสู่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนemailhand.gif

welcome_spider.gif


วิชาการอ่านอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ระดับชั้น ม.6

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   christmas_cookies.gifอ่านเรื่องเฟื่องปัญญา

เรื่องวันเข้าพรรษาและเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของคำศัพท์
จัดทำโดย ครูบุศรา  จีดลำดวน


 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

 

bar_green.gif

จัดทำโดยครูบุศรา จีดลำดวน
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006  Miss  Bussara  Cheedlamduan. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.